Lubānas novada kapsētās svecīšu vakara svētbrīži norisināsies šādos laikos:

Lubānas Jaunajos kapos: 29.septembrī plkst.17:00

Visagala kapsētā: 6.oktobrī plkst.18:00.

 

Informāciju sagatavojusi:

Tija Žvagina

Lubānas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!