30. martā tiek rīkots seminārs ZOOM platformā. 

KAS? Seminārs -

Meža koku stādu pieejamība kokaudzētavās

Kārtība, kā saņemt atļauju lauksaimniecības zemju apmežošanai Madonas novadā

Lauksaimniecības zemju apmežošana 

KUR?  Zoom platformā 

KAD? 30.martā Zoom platformā 

KAM? Meža īpašniekiem, lauku īpašniekiem, pašvaldības darbiniekiem, studentiem, mācībspēkiem u.c. interesentiem 

Pieteikšanās: Mairita Bondare, tālr. 28381176, e-pasts: mairita.bondare@mkpc.llkc.lv 

SEMINĀRĀ:

  • Meža koku stādu pieejamība LVM “Sēklas un stādi” kokaudzētavās 2023.gada pavasarim;
  • Stādu pieejamība, stādu pieteikšanas kārtība kokaudzētavā “Birchers”;
  • Lauksaimniecības zemju apmežošana - ar ko sākt, kāda kārtība, kādi saskaņojumi nepieciešami;
  • Koku ieaudzēšana veidojot mežaudzes, plantāciju mežus, īscirtmeta atvasājus, meliorācijas sistēmu buferzonas, agromežsaimniecības sistēmas. Klimata izmaiņu mazināšanas iespēju izpēte aramzemju un zālāju meliorācijas sistēmās (Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi 5. kārtas vienošanās Nr. 1.1.1.1/21/A/030).

🌲Vairāk informācijas: https://saite.lv/yWXft 

Dalība semināros ir bez maksas! 

 

Būs vērtīgi un interesanti!     

       

Jaunākie notikumi

10
Jūn
Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14

10
Jūn
Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.