Visi nūjotāji, iesācēji un pieredzējušie, aicināti piedalīties Latvijas Čempionāta nūjošanā 2. posmā, kas norisināsies zilo ezeru zemē, slavenajā Aglonā. Tiem, kas nenūjo, piedāvājam iespēju piedalīties Iešanas sacensībās (bez nūjām). Pēc ilga Covid-19 izraisīta pārtraukuma mums ir liels prieks atkal satikt visus pasākumos klātienē!    

Pasākumu organizē Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA) sadarbībā ar Aglonas pagastu. Sacensības notiek tautas klasē, 5 km distancē, un sporta klase 10 km un 21 km distancēs.

Pasākuma programma:

  • plkst. 10.30-10.50 - 21 km dalībnieku reģistrācija un numuru saņemšana;
  • plkst. 11.00 - Sacensību starts 21 km;
  • plkst. 10.50-11.45 - 10 km un 5 km dalībnieku reģistrācija un numuru saņemšana;
  • plkst. 12.00 - Sacensību starts 10 km un 5 km;
  • plkst. 14.30 - Apbalvošana un noslēgums.

Dalības maksa:

  • sporta klasei (10 km distancei un 21 km distancei) 6 EUR par vienu dalībnieku;
  • tautas klasei (5 km) 4 EUR par vienu dalībnieku.

Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, rezultātu uzskaite finišā un kopvērtējumā, pirmā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi.

Pasākums norisināsies saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un grozījumiem (Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai") un LTSA Epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

Reģistrācijas brīdī pasākuma norises vietā dalībniekam būs jāaizpilda apliecinājums, ka dalībniekam nav akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes, nav jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības.

Informācija par pasākumu un saite reģistrācijai: www.sportsvisiem.lv

REĢISTRĒTIES DALĪBAI LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ NŪJOŠANĀ, AIZPILDOT ELEKTRONISKO ANKETU: http://webanketa.com/forms/6csk0c1p6rqp4rv571k62csq/

REĢISTRĒTIES DALĪBAI IEŠANAS SACENSĪBĀShttp://webanketa.com/forms/6csk0c1p6wqp8s31c4t38dsn/

Dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Tautas sporta asociācijas bankas kontu, vēlākais, vienu dienu pirms pasākuma, maksājuma mērķī, norādot posma numuru, dalībnieka vārdu un uzvārdu.

Rekvizīti:
Latvijas Tautas Sporta Asociācija
Reģ.nr. 40008022133
AS SEB banka
Konts: LV04UNLA0050024409762
Kods: UNLALV2X

 

Jaunākie notikumi

18
Okt
Meirānu Tautas namā
Madonas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas

19
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Madonas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas