Kā pandēmijas otrais vilnis (2020. gada rudens - 2021. gada sākums) ir  ietekmējis mūsu darba un privāto dzīves līdzsvaru, attālinātā darba organizēšanu, prasmju pilnveidi un citas dzīves jomas? Pētnieki no Rīgas Stradiņa universitātes, Vidzemes Augstskolas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas turpina izzināt šos jautājumus un aicina ikvienu Latvijā strādājošo iedzīvotāju aizpildīt anketu: šeit.

Aptaujas mērķis ir iegūt datus un tos salīdzināt ar pirmā viļņa rezultātiem, lai precīzāk identificētu problēmas, ar kurām saskaramies gan darba, gan ikdienas dzīvē. Aptaujas anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 15-20 minūtes. Visas Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas. Plašāk par projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” apakšgrupas “Pārmaiņas darba tirgū un nodarbinātības struktūrās, jaunā loģika sociālo pakalpojumu sniegšanā” (projekta identifikācijas Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) aktivitātēm: https://www.rsu.lv/projekts/dzive-ar-covid-19

Lilita Langovska
Vidzemes Augstskolas maģistrante, pētnieces asistente

Jaunākie notikumi

21
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Darba kārtībā jautājumi: 1. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Divu ielu seguma atjaunošana

22
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Darba kārtībā: 1.Meirānu TN darba pārskats un plānotie pasākumi. 2. Lubānas KN darba pārskats un plānotie

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu