Tuvojoties Lieldienu svētkiem, dažādas Latvijā darbojošās konfesijas noturēs Lieldienu dievkalpojumus vai nu 12.aprīlī, vai arī 19.aprīlī, un, ievērojot kanoniskos noteikumus, to norisi nevar pārcelt. Ievērojot minēto, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir sagatavojis skaidrojumu par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību Lieldienu laikā.  

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka reliģisko organizāciju pārstāvji turpina aktīvi iesaistīties ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un aicina ticīgos "palikt mājās", pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, dievnama, apmeklējumiem, tā vietā reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātus dalības veidus – izmantojot internetu, TV un radio starpniecību. 

Ņemot vērā minēto, tiek darīts viss iespējamais, lai mazinātu cilvēku pulcēšanos dievnamos. Tomēr, respektējot ticīgo cilvēku intereses, nevar pilnībā aizliegt iespēju apmeklēt dievnamus, ik sevišķi tik nozīmīgu svētku laikā. Tādēļ būtu svarīgi nodrošināt ieteicamo maksimālo dievnamu apmeklētāju skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties dievnamā, proti, 25 personas, neskaitot garīgo un kalpojošo personālu, nodrošinot 2 metru sociālo (fizisko) distanci. Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību, nav pieļaujama dievkalpojumu pārtraukšana, un noteikto ierobežojumu piemērošana un kontroles pasākumu veikšana jāveic, ņemot vērā konkrētās situācijas apstākļus (dievnama lielums, pasākuma norise u.c.). Minētie nosacījumi attiecināmi uz visa veida Lieldienu svētku dievkalpojumu norisi, neatkarīgi no reliģiskās organizācijas reģistrācijas fakta.

Tieslietu ministrija aicina visas iesaistītās institūcijas uz sadarbību, pieturoties pie pielikumā pievienotā skaidrojuma.

Tāpat lūdzam visas iesaistītās institūcijas, veicot savus pienākumus, ar izpratni izturēties pret sabiedrības ticīgo daļu, skaidrojot reliģiskajām organizācijām tiesībaizsardzības iestāžu darbību un tās nepieciešamību.

Pielikumā:  Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna 2020.gada 8.aprīļa skaidrojums par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību Lieldienu laikā. Lasiet ŠEIT

Valsts sekretārs R.Kronbergs

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!