Gulbenes novada pašvaldības lēmumu pārņemt savā pārziņā Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības infrastruktūru un turpmāk sadarboties ar Ogres tehnikumu, kas no 2019.gada 1. septembra Rankā īstenos profesionālās izglītības programmas, aicinām visus interesentus iepazīties ar apgūstamajām mācību programmām!

5. un 6.martā Ogres tehnikums organizēs karjeras pasākumus Galgauskas, Tirzas, Rankas, Stāmerienas, Stāķu, Gulbīša pamatskolā. Savukārt 27.martā Ogres tehnikums sadarbībā ar Gulbenes novada uzņēmējiem Rankā organizēs Uzņēmēju dienu – atvērto durvju dienu, aicinot Gulbenes novada un tuvāko novadu izglītības iestāžu skolēnus iepazīties ar Ogres tehnikuma piedāvātajām profesionālās izglītības programmām.

Uzņēmēju dienu laikā Rankā, 27.martā plkst.11:00 nu jau Ogres tehnikuma struktūrvienībā interesenti tiks iepazīstināti ar mācību programmām, ko no septembra varēs apgūt Rankā.

Lai nākotnē Rankas skolā turpinātos ierastais mācību darbs, no 2019.gada 1.jūlija Ogres tehnikums pārņem esošās profesionālās izglītības programmas un turpinās tās īstenot.

 

Informāciju publicēšanai iesniegusi:

Jana Igaviņa

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!