Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) piedāvā projektu “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (MMU projekts), kurā mācības tiek nodrošinātas sadarbībā ar mācību centru SIA “Baltijas Datoru akadēmija”.

Uzņēmējiem tiek piedāvāti kursi, kas ļaus efektīgi uzlabot darba ikdienu, ietaupīt laiku un resursus. Kursi tiek nodrošināt ar ERAF finansējumu, tādējādi dodot iespēju uzņēmējiem ietaupīt līdzekļus mācībām. Projekta mērķis ir veicināt inovācijas un digitālo tehnoloģiju attīstību Latvijā. Projekta ietvaros ir izstrādāti vairāk kā 60 mācību kursi. Projekts paredz ERAF atbalstu 70 % apmērā mazo un mikro komersantu, kā arī pašnodarbināto personu apmācībai digitālajās tehnoloģijas. Kursu programmas ir izveidotas tā, lai to apguve veicinātu darbinieku digitālo prasmju attīstību, produktu un pakalpojumu inovāciju un uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju.

Mācību kursā ietilpst:

 • Klātienes mācības
 • Mācību e-vides pieeja 1 mēnesi:
 • Mācību grāmata
 • Praktiskie uzdevumi
 • Noderīga informācija par tēmu internetā
 • Sertifikāts

Kritēriji, lai piedalītos projektā:

 • Pašnodarbinātais reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs;
 • Uzņēmums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā;
 • Uzņēmumā strādā ne vairāk kā 50 darbinieki;
 • Uzņēmuma apgrozījums un bilance nevar pārsniegt 10 miljonus;
 • Uzņēmumam nevar būt VID nodokļu parādi;
 • Uzņēmumam nevar būt statuss “Grūtībās nonācis” jeb zaudējumi lielāki par pusi no pamatkapitāla;
 • Uzņēmumam jādarbojās atbalstāmajā nozarē (neatbalstāmās: lauksaimniecība, zemkopība, zvejsaimniecība).

Projekta ietvaros ir izveidots informatīvs tests pirmreizējai uzņēmuma atbilstības statusa noteikšanai.

Informatīvais tests: https://ej.uz/uznemumaatbilstiba. Testa rezultāts neapliecina apstiprinātu dalību. Lai konstatētu uzņēmuma atbilstību kritērijiem, jāveic pilnīga pārbaude pēc reģistrācijas veikšanas projekta mājaslapā www.mmu.lv.

Visi projektā piedāvātie mācību kursi apskatāmi: https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx

 

Informāciju sagatavoja:

MMU projekta vadītāja Gunta Kivliša

mmu@bda.lv

t.28303898; 26411894

 

Jaunākie notikumi

23
Okt
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši"
PII “Rūķīši” ieejas vestibilā atvērta izstāde ar rūķiem (ja kādam mājās ir interesants

23
Okt
Lubānas novada jauniešu centrā
Rudens brīvlaikā Lubānas novada jaunieši aicināti piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs.

24
Okt
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši"
Mazs bērnu apsveikums ciemiņiem, kopā darbošanās – tiek aicināti visi interesenti, kas vēlas palūkoties, kā strādā un darbojas “Rūķīšos” (abas ekskursijas būs identiskas, jo varbūt

24
Okt
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši"
Mazs bērnu apsveikums ciemiņiem, kopā darbošanās – tiek aicināti visi interesenti, kas vēlas palūkoties, kā strādā un darbojas “Rūķīšos” (abas ekskursijas būs identiskas, jo varbūt