Šodien, 7.februārī tiek izsludināts konkurss "Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018". Balsošana ir sākusies - no  2019.gada 7.februāra līdz 28.februārim!  Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību, Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju.

Konkursa mērķis ir apzināt sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, pagodināt visveiksmīgākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus. Popularizēt un veicināt sociālā darba profesijas prestižu.

Pretendenti tiek izvirzīti šādās nominācijās un grupās:
NOMINĀCIJA "Iedzīvotāju izvirzītais pretendents"
1. grupa: sociālā dienesta, institūcijas sociālais darbinieks
2. grupa: nevalstiskā sektora sociālais darbinieks
Nominantu ieteikšanai lūgums datus aizpildīt tiešsaistē šeit: http://www.visidati.lv/aptauja/1428902340/.


NOMINĀCIJA "Darba devēja un/vai profesionālās apvienības izvirzītais pretendents"
1. grupa: institūcijas vadītājs, dienesta vadītājs, departamenta, struktūrvienības, nodaļas vadītājs
2. grupa: sociālā dienesta sociālais darbinieks
Nominantu ieteikšanai lūgums datus aizpildīt tiešsaistē šeit:  http://www.visidati.lv/aptauja/1428883890/


NOMINĀCIJA "Žūrijas izvirzītais pretendents"
Konkursa žūrija izvirza vienu pretendentu pēc saviem ieskatiem, kura sniegums sociālā darba attīstībā, prestiža un izpratnes veicināšanā vērtējams kā ļoti nozīmīgs.

Konkursa nolikumu atradīsiet ŠEIT.


Informāciju publicēšanai iesniegusi:

Agnese Jurjāne
Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles
departamenta vecākā eksperte
Tālr. 67021684

Jaunākie notikumi

19
Feb
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva

19
Feb
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
 Semināra norises plāns: Laiks Saturs Lektors 10 00 11 00 Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja uzruna, aktualitātes Lubānas novada pašvaldībā,

19
Feb
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Aicinām izmantot izdevību un apmeklēt tikšanos ar Lubānas novada pašvaldības un Madonas biznesa inkubatora pārstāvjiem, jo

19
Feb
Lubānas pilsētas klubā
Nodarbības vadīs sertificēts treneris Kaspars Kuļikovs. Iepriekšēja pieteikšanās pie Lubānas novada sporta pasākumu organizatora Māra Valaiņa elektroniski: maris.valainis@lubana.lv vai