Latvijas Universitātes Madonas filiālē līdz 29. janvārim turpināsies Ziemas uzņemšana profesionālā bakalaura studiju programmā "Sociālais darbs". Tagad, Ziemas uzņemšanā, uzņemsim tikai 3. kursā (tiem, kuriem jau ir iegūta 1. līmeņa augstākā izglītība nozarē; studiju ilgums 2 gadi un 5 mēneši). Savukārt šajā vasarā līdz septembrim uzņemsim arī 1. kursā (studiju ilgums 4 gadi un 3 mēneši).

Informācija par programmām un uzņemšanas laiku: https://www.lu.lv/gribustudet/ziemas-uznemsana/

Filiāles Facebook lapā: https://www.facebook.com/lu.madonasfiliale/ 

LU Filiāļu lapā: https://www.filiales.lu.lv/lv/ (šī lapa tiek atjaunināta, tāpēc iespējami darbības traucējumi)

Madonas novada pašvaldības lapā: http://www.madona.lv/lat/?ct=izglitiba

Par studiju procesu:

Studiju diena: sestdiena

Laiks: no plkst. 10.00 līdz ~17.00

Studiju vieta: Madonas pilsētas vidusskola (Valdemāra bulvāris 6, Madona)

Studiju valoda: latviešu

Studiju maksa: 1200 eiro studiju gadā (maksa par studijām jāveic līdz katra mēneša 15. datumam, izņemot jūniju, jūliju, augustu un janvāri)

Reģistrācijai studijām nepieciešamie dokumenti:

- aizpildīts iesniegums (pielikumā; var aizpildīt arī filiāle), pieteikuma veidlapa ŠEIT

- personu apliecinošs dokuments

- iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments (diploms) un tā pielikums (par iegūtu 1. līmeņa augstāko izglītību)

- ja mainīts uzvārds, vārds, tad to apliecinošs dokuments

- citi augstāko izglītību apliecinoši dokumenti (studiju kursu pielīdzināšanai)

Maksa par dokumentu reģistrāciju - 30 eiro (jāveic ar pārskaitījumu. Rekvizīti: (https://www.lu.lv/par-mums/kontakti/rekviziti/ - Luminor banka)

Labprāt atbildēsim uz jautājumiem: madona@lu.lv; 29146912

Aicinām izmantot iespēju, studēt, iegūt bakalaura grādu un kvalifikāciju un konkurētspējīgas zināšanas Madonā, jau no šī gada februāra!


Informāciju sagatavojusi:

Lolita Kostjukova
LU Madonas un Jēkabpils filiāļu direktore