12.decembrī Vidzemes vārds vairākkārt izskanēja pasākuma laikā Siguldā, kur risinājās seminārs-diskusija par demogrāfiju veicinošiem pasākumiem, tostarp remigrācijas pilotprojektu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā pasākumā ar savu pieredzi par pašvaldības lomu un iespējām remigrantu atbalstam dalījās Smiltenes novada pašvaldības pārstāve Inga Kovala, remigrācijas projekta vadītāja pilotpašvaldībā. Savukārt ar savu stāstu par to, cik viegli vai grūti bija piedalīties remigrācijas uzņēmējdarbības atbalsta konkursā un ko iecerēts attīstīt Priekuļu novada Liepā, stāstīja konkursa uzvarētāji – topošā autoservisa saimnieki Vidzemē.

Monta Sotniece, konkursa pieteikuma autore atzīst, ka darbs, ko veic remigrācijas koordinatori Latvijā, konsultējot un palīdzot risināt dažādas situācijas, ir ļoti vērtīgs un vajadzīgs. “Lielu paldies gribu teikt remigrācijas koordinatorei Vidzemē Ijai Grozai; viņa, neskatoties uz to, vai bija agrs rīts vai vēls vakars, bija sasniedzama un atbildēja uz visiem mums interesējošajiem jautājumiem,“ tā M. Sotniece.

Smiltenes novada pašvaldība ir viena no divām remigrācijas pilotpašvaldībām Vidzemē (otra – Gulbenes novada pašvaldība). Ļoti bieži tiem, kas atgriežas uz dzīvi Latvijā, problēmas sagādā mājvietas atrašana, tāpēc Smiltenes novada pašvaldība projekta laikā attīstījusi dzīvojamā fonda  un investīciju objektu datubāzi, kurā apkopoti gan privātīpašumi, gan arī pašvaldības īpašumā esošas ēkas. Tikuši aptaujāti arī vairāki simti novadnieku, kuri šobrīd mīt citā zemē, tomēr I.Kovala uzsver, “ka lēmumu par atgriešanos jāpieņem katram pašam un tas nenotiek ātri, šobrīd svarīgākais, lai novadnieki zina, ka tad, kad viņiem būs nepieciešama palīdzība, viņi to varēs saņemt”.

 “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgām pašvaldībām!” diskusijas centrālais temats bija demogrāfijas izaicinājumi Latvijā, uzsvaru liekot gan uz daudzbērnu ģimenēm, gan pašvaldību lomu, nodrošinot ģimenēm labvēlīgu vidi. Arī remigrācijas pilotprojekts uzskatāms par vienu no demogrāfiju veicinošiem pasākumiem.

Kā novērojusi remigrācijas koordinatore Vidzemē Ija Groza, “tieši ģimenes ar bērniem visvairāk izrāda interesi par atgriešanos uz dzīvi Latvijā, un jāsaka, ka pašvaldības šeit noteikti var piedāvāt plašu pakalpojumu klāstu, kas vecākiem ir ļoti svarīgi.”

Vairāk informācijas par remigrācijas pilotprojektu: Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapas sadaļā <Remigrācija>, kā arī mājaslapā www.paps.lv. Jautājumiem: Ija Groza, remigrācijas koordinatore Vidzemē, Vidzemes plānošanas reģions, mob.t. +371 29287585, ija.groza@vidzeme.lv.

 

Informāciju sagatavojusi:

Anita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!