Saskaņā ar grozījumiem Autopārvadājumu likumā, no 2018.gada 1.maija speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru izsniedz plānošanas reģioni. Vienlaikus jāpiebilst, ka republikas pilsētās atļaujas izsniedz pilsētu pašvaldības, tāpēc Vidzemes plānošanas reģionā licences pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem Valmieras pilsētas teritorijā joprojām izsniegs pati Valmieras pilsētas pašvaldība.

Mēneša laikā kopš 2018. gada jūnija sākuma Vidzemes plānošanas reģions izsniedzis 16 licences. Kopsavilkums par pārvadātājiem, kas tās saņēmuši, kā arī informāciju par saskaņotajiem pakalpojuma sniegšanas tarifiem aicinām meklēt Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā. Turpat iespējams iepazīties arī ar informāciju par licencēšanas kārtību Vidzemes plānošanas reģionā, kā arī normatīvo aktu bāzi, kas to regulē. Mājaslapas sadaļā Sabiedriskā transporta organizācija – Pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru pieejamas arī iesniegumu veidlapas pieprasījumam par licences kartītes izsniegšanu, informācija par papildus iesniedzamajiem dokumentiem un samaksas kārtību.

Procedūru iespējams veikt gan izmantojot elektronisko saziņu, gan arī ierodoties klātienē, vizīti iepriekš saskaņojot ar Sabiedriskā transporta nodaļas darbiniekiem, tā kā to pienākumos ietilpst darba uzdevumi arī ārpus biroja telpām.

Vairāk informācijas: Inita Ozoliņa, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, inita.ozolina@vidzeme.lv; mob.t. 26516182

 

Informāciju sagatavojusi:

Anita Āboliņa

Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību vadītāja

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!